Zicht op

Laten we samen de welvaartstaart vergroten

De polder is er om consensus te vinden. Dat is iets heel anders dan het sluiten compromissen, betoogt Alexander van der Vooren, Programmaleider Duurzaam en inclusief ondernemen bij de SER. Lees hieronder zijn visie op het vergroten van de ‘welvaartstaart’.

Leestijd: 2 minuten

Column van:

Alexander van der Vooren
Alexander van der Vooren, Programmaleider Duurzaam en inclusief ondernemen bij de SER

Wij zijn er om de taart groter te maken. Hoe bedoel ik dat?

De SER geeft advies, verkent, sluit akkoorden, faciliteert convenanten, jaagt transities aan… en is in al deze werkzaamheden gericht op het bevorderen van de algemeen belang dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven, zoals artikel 2 van de wet op de SER voorschrijft.

Premier Mark Rutte bezoekt de SER
Bezoek minister-president Mark Rutte aan de SER op 7 juli 2023 | Foto: Dirk Hol

Het SER-secretariaat faciliteert deze activiteiten. En hoewel deze activiteiten verschillend van aard zijn, is in alle gevallen onze gezamenlijk rolopvatting “het groter maken van de taart”. Soms denken mensen dat de polder er is om compromissen te sluiten, maar de polder is er juist om consensus te vinden. En dat is echt iets anders.

Wij streven er als onafhankelijke procesbegeleiders naar dat de uitkomst door alle partijen (die, grof gezegd, de verschillende dimensies van brede welvaart vertegenwoordigen) wordt gezien als winst. Hierbij werken we continu toe naar een gedragen en haalbaar resultaat. Wij noemen dat verbindend onderhandelen. En daar trainen we onze medewerkers in.

Welk recept hebben we dan nodig van het kabinet om die taart groter te maken?

De maatschappelijke uitdagingen zijn momenteel groot. Ik hoef ze niet op te noemen. Van vele kanten is het geluid te horen dat het kabinet/de overheid meer regie moet voeren. Dit wordt vaak in een zucht genoemd met woorden als ontpolderen.

Misschien niet verbazend, maar bij de SER kijken we daar wat genuanceerder tegen aan. We zien elke dag weer dat betrokkenheid, eigenaarschap en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven hard nodig zijn om aan deze enorme vraagstukken het hoofd te bieden.

Politieke regie en maatschappelijke betrokkenheid zijn in onze ogen dan ook geen botsende perspectieven, maar weerszijden van dezelfde medaille. Regievoeren betekent in onze context juist het nauwer betrekken van het maatschappelijke middenveld door het kabinet.

Dit vraagt wel om verduidelijking van ieders rol binnen transities. Als het kabinet heldere kaders stelt over de richting en snelheid van transities, over de doelen die we moeten realiseren, dan neemt het kabinet de regie en stelt het gelijktijdig de polder in staat goed te functioneren.

Binnen die gestelde kaders is er dan ruimte voor de SER om met elkaar, met werkgevers, werknemers, en met andere maatschappelijke partijen - zoals de groene organisaties - op alle dimensies van brede welvaart de taart groter te maken. Zodat we de creativiteit, kennis en uitvoeringskracht van alle partijen optimaal benutten om samen met het kabinet en parlement maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden.

Regie van het kabinet en het benutten van de polder gaan dus hand in hand.


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis