Beslissingen Geschillencommissie Fusiegedragsregels

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad behandelt klachten en verzoeken om bemiddeling bij een fusie. Hieronder vindt u de beslissingen van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.


Beslissing inzake FNV - Heijmans van Wanrooij

10 januari 2024
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels Beslist dat verweersters de voorschriften van artikel 3 lid 1 en artikel 4 van de FG2015 niet naar behoren hebben nageleefd en dat de niet-naleving van artikel 4 FG2015 een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is in de zin van artikel 32 lid 3 van de FG2015.
Download beslissing


Beslissing inzake Federatie Nederlandse Vakbeweging - Pegasus BidCo B.V. c.s.

4 juli 2023
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek jegens verweersters en beslist dat deze beslissing wordt gepubliceerd op de website van de Sociaal- Economische Raad.
Download beslissing


Beslissing inzake FNV/CNV Vakmensen - Stempher/Oerlemans

28 juli 2022
De Geschillencommissie Fusiegedragsregel (GF) beslist dat verweersters de voorschriften van artikel 3 lid 1 en artikel 4 van de FG2015 niet naar behoren hebben nageleefd en dat deze niet-naleving een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is in de zin van artikel 32 lid 3 van de FG 2015. De GF wijst af de klacht over schending van artikel 8 lid 1 FG 2015.
Download beslissing


Beslissing inzake FNV/CNV Vakmensen - Dago c.s.

3 mei 2022
De Geschillencommissie Fusiegedragsregel beslist dat Dago, Huiskes-Kokkeler en VWPFS de voorschriften van artikel 3 lid 1 en 4 van de FG2015 niet naar behoren hebben nageleefd en dat deze niet-naleving een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is in de zin van artikel 32 lid 3 van de FG2015.
Download beslissing


Beslissing inzake FNV- CWS c.s.

1 april 2022
De Geschillencommissie Fusiegedragsregel heeft beslist dat verweersters de voorschriften van artikel 3 en 4 van de FG2015 niet naar behoren hebben nageleefd en dat deze niet-naleving een ernstig karakter draagt en ernstig verwijtbaar is in de zin van artikel 32 lid 3 van de Fusiegedragsregels.
Download beslissing | Nieuwsbericht


Beslissing inzake FNV - Hoza c.s.

25 maart 2022
De Geschillencommissie Fusiegedragsregel heeft beslist dat verweersters de voorschriften van artikel 4 leden 6 en 7 van de FG2015 niet naar behoren hebben nageleefd en dat deze niet-naleving een ernstig karakter draagt in de zin van artikel 32 lid 3 FG2015.
Download beslissing


Beslissing inzake FNV; CNV Vakmensen - SPHBV; QTBV; STBV

1 december 2021
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft beslist dat SPFIBV en QTBV de voorschriften van artikel 3 lid 1 en artikel 4 van de FG2015 niet naar behoren hebben nageleefd en dat deze niet-naleving een ernstig karakter draagt in de zin van artikel 32 lid 3 FG2015.
Download beslissing


FNV ; CNV Vakmensen - Unica Installatietechniek; Pranger-Rosier

14 september 2021
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft beslist dat Unica en Pranger-Rosier de voorschriften van artikel 4 van de FG2015 niet hebben nageleefd en dat deze niet-naleving een ernstig karakter draagt in de zin van artikel 32 lid 3 FG2015
Download beslissing


FNV - Louwman

28 oktober 2020
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft beslist dat Louwman de voorschriften van artikel 3 van de SER Fusiegedragsregels 2015 (FG2015) niet naar behoren heeft nageleefd, maar dat deze niet-naleving geen ernstig karakter draagt en niet ernstig verwijtbaar is, en dat voor de vraag of artikel 4 FG2015 geheel of ten dele geschonden is, een eigenstandige beoordeling nodig is. Schending van artikel 3 FG2015 betekent niet automatisch dat ook artikel 4 FG2015 is geschonden.
Download beslissing


FNV - KWS Vegetables B.V.

29 november 2019
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft beslist dat KWS Vegetables de voorschriften van artikelen 3 en 4 van de FG2015 niet heeft nageleefd en dat deze niet-naleving een ernstig karakter draagt in de zin van artikel 32 lid 3 FG2015.
Download beslissing


FNV - Alliander N.V., Allego B.V., Allego Employment B.V., Opera Charging B.V., Madeleine Charging B.V. en Meridiam EI SAS

14 december 2018
FNV heeft op 20 juni 2018 een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels tegen Alliander N.V., Allego B.V., Allego Employment B.V., Opera Charging B.V., Madeleine Charging B.V. en Meridiam EI SAS, omdat deze partijen de Fusiegedragsregels niet hebben nageleefd.
Download beslissing


Nautilus - Paragon Offshore B.V., Paragon Limited en Borr Drilling Limited

7 november 2018
Nautilus heeft op 17 mei 2018 een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels tegen Paragon B.V., Paragon Ltd en Borr, omdat deze partijen de Fusiegedragsregels niet hebben nageleefd. Omdat het verzoek te laat is ingediend, is het niet ontvankelijk.
Download beslissing


Bioscoopgroep Kinepolis Immo, Nieuwenhuizen Groep en NHHD hebben de Fusiegedragsregels overtreden

7 mei 2018
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft geoordeeld dat Kinepolis Immo BV, Nieuwenhuizen Groep BV en NHHD BV (bedrijven actief in bioscoopbranche) de Fusiegedragsregels hebben overtreden. De overtreding heeft een ernstig karakter, omdat de fusiepartijen geen initiatieven hebben genomen om de betrokken vakbond te informeren. De vakbond kon slechts uit persberichten vernemen dat er al een fusie had plaatsgevonden. De Geschillencommissie heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van een klacht van de FNV.
Download beslissing


Klacht FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard

21 februari 2018
Op 21 februari jl. heeft de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER de FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard in hun klacht. Het oordeel kwam na een klacht van FNV en Bond voor Personeel tegen Van Straaten Post, Sandd en een aantal aan haar gelieerde ondernemingen. De vakbonden waren van oordeel dat de fusiepartijen de Fusiegedragsregels niet goed hadden nageleefd bij de overname van Van Straaten Post.
Download beslissing


Fletcher Hotels, EHP Holding BV en zes dochterondernemingen hebben Fusiegedragsregels overtreden

11 oktober 2017
Fletcher Hotels, EHP Holding BV en zes dochterondernemingen (van EHP), die onder de naam Princess Hotels ondernemingen exploiteerden, hebben de vakbonden te laat geïnformeerd over hun fusieplannen. Zij hebben daarmee de Fusiegedragsregels overtreden. De overtreding heeft een ernstig karakter en is ernstig verwijtbaar. Dat is het oordeel van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. Het oordeel kwam naar aanleiding van een klacht die de FNV Horecabond bij de Geschillencommissie had ingediend tegen genoemde bedrijven. De klacht is gegrond verklaard.
Download beslissing


CNV Vakmensen - Vervaeke Holding B.V., Frans van der Lee B.V., Rudolf van der Lee B.V., Robbert van der Lee B.V., Holding Van der Lee Internationaal B.V.

30 mei 2017
De Geschillencommissie oordeelt dat verkopers en koper de voorschriften van artikel 4 Fusiegedragsregels niet naar behoren hebben nageleefd, maar dat deze niet-naleving geen ernstig karakter draagt en niet ernstig verwijtbaar is in de zin van artikel 32 lid 3 Fusiegedragsregels, omdat verkopers en koper na afronding van de transactie op eigener beweging alsnog getracht hebben om de verenigingen van werknemers te voorzien van voldoende informatie en een constructief gesprek heeft plaatsgevonden. Tenslotte is gesteld noch gebleken dat verkopers en koper zich eerder aan overtreding van de Fusiegedragsregels hebben schuldig gemaakt.
Download beslissing


Eerdere beslissingen

Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen die zijn genomen door de geschillencommissie Fusiegedragsregels? Download dan de beslissingen van 2002 tot 2015 (PDF).