Publicatie

Charterdocument 'Statushouders en werk'

‘Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen’ is een van de doelen van SER Diversiteit in Bedrijf. Toch staan bepaalde groepen, waaronder statushouders, (te lang) aan de zijlijn. Binnen de groep professionals met een vluchtachtergrond zit veel arbeidspotentieel en daar liggen veel kansen voor werkgevers, vooral nu zij aanlopen tegen arbeidstekorten.

Het nieuwe Charterdocument ‘Statushouders en werk; Een praktische gids voor werkgevers’ van SER Diversiteit in Bedrijf gaat in op hoe je als werkgever deze professionals met een vluchtachtergrond kan binnenhalen én kan behouden als collega. Een nuttig document met veel best practices van werkgevers die ervaring hebben met statushouders als werknemers. Het nieuwe Charterdocument werd op 30 juni gepresenteerd tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst in Amsterdam. Het document kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Refugee Talent Hub, een werkgeversinitiatief dat zich inzet voor mensen met een vluchtachtergrond en de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt.

Knelpunten en oplossingen

Het Charterdocument gaat in op de belangrijkste aandachtspunten bij werken met mensen met een vluchtachtergrond. Belangrijker nog zijn de aanbevelingen, het benoemen van knelpunten én oplossingen. Aan de orde komen onder meer:

  • de maatschappelijke en zakelijke meerwaarde van statushouders voor werkgevers;
  • oplossingen en aanbevelingen voor het aantrekken en aannemen van professionals met een vluchtachtergrond;
  • tips over inwerkprogramma’s, taal- en talentontwikkeling, en mentorschap;
  • advies over behoud van doorstroom.

De praktijkvoorbeelden (‘good practices’) beschrijven succesvolle initiatieven en projecten van bedrijven. In de bijlagen staan onder andere een overzicht van organisaties die zich inzetten voor statushouders op de arbeidsmarkt en een overzicht van mogelijke subsidies en regelingen waarvan werkgevers gebruik kunnen maken.

Download het Charterdocument hier.

________________

Charterdocumenten

Charterdocumenten zijn publicaties van SER Diversiteit in Bedrijf voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit over verschillende thema’s rond diversiteit en inclusie. De documenten zijn informatief, praktisch en geven organisaties handvatten voor hun diversiteits- en inclusiebeleid. Ter inspiratie zijn er voorbeelden in opgenomen uit de dagelijkse praktijk van Charterondertekenaars.

Kijk op het Kennisplatform van SER Diversiteit in Bedrijf voor alle Charterdocumenten.