Diversiteitsbeleid Charterondertekenaars voor mensen met arbeidsbeperking succesvol

De organisaties die het Charter Diversiteit hebben ondertekend, richten hun beleid voor diversiteit & inclusie met name op mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperkt arbeidsvermogen. De Charterondertekenaars behalen de meeste resultaten op hun doelstellingen voor de laatstgenoemde groep. Dit blijkt uit de Monitor Diversiteit 2022 van SER Diversiteit in Bedrijf.

Afgebeeld: een groep zakenmensen tijdens brainstorm met post-it's

Bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit is de trend zichtbaar dat de jaarlijkse instroom van mensen met een beperkt arbeidsvermogen het sterkst toeneemt van alle gemonitorde diversiteitsgroepen(*). In 2020 gaf 50 procent van de Charterondertekenaars dit aan, in 2022 is dat opgelopen naar 61 procent.

De volledige Monitor Charter Diversiteit is te lezen via deze link.

Instroom en doorstroom

Voor alle diversiteitsgroepen is de hoogste toename ten opzichte van 2021 te zien van mensen met een beperkt arbeidsvermogen bij zowel instroom (61 procent) als doorstoom (36 procent). De enige uitzondering hierop is de doorstroom van de groep vrouwen (52 procent).

“Op basis van onze Monitor Diversiteit kun je concluderen dat de doelstellingen van de Charterondertekenaars voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen hun vruchten afwerpen,” zegt Leo Euser, senior beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf. “Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt ligt het voor de hand om deze mensen kansen te bieden om toe te treden tot je organisatie en door te groeien. De Charterondertekenaars geven hiermee een goed voorbeeld aan andere werkgevers die nog te weinig investeren in kansen en banen voor mensen met een beperking.”

Capaciteit knelpunt

Uit de Monitor blijkt ook dat gebrek aan capaciteit een van de belangrijkste knelpunten is in de uitvoering van diversiteits- en inclusiebeleid. “Om echt uitvoering te geven aan je diversiteitsbeleid, zijn niet alleen doelstellingen nodig maar ook menskracht. Slechts een derde van de Charterondertekenaars geeft aan hiervoor voldoende fte te hebben. Dat is een knelpunt. Ik hoop dat meer bedrijven gaan beseffen dat er aandacht en tijd nodig is om een diverse en inclusieve organisatie te worden,” aldus Leo Euser.

--

Wil je bedrijf of organisatie serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Dan kan het kosteloos aansluiten bij het Charter Diversiteit. Je ontvangt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Ruim 450 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen je voor. Klik op de link voor meer informatie.