Organisaties tekenen Charter Diversiteit tijdens bijeenkomst in Heerlen

Vier organisaties hebben op 18 januari 2024 het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst in het PLT - Theater Heerlen. Dit viertal zegt hiermee toe dat zij diversiteit en inclusie zien als meerwaarde en zich committeren aan het aanpakken van uitdagingen op dit gebied.

© Mark Setjo

Op de foto, v.l.n.r.: Leo Euser (SER Diversiteit in Bedrijf), Rocco Malherbe (Parkstad Limburg Theaters), Anabel Rodrigo Rama (LIOF), Jeanette Oostijen (VISTA College), Chris Baltussen (Anti Discriminatie Voorziening Limburg), Arlette Vrusch (Gemeente Heerlen), Camelia Nechar (SER Diversiteit in Bedrijf)

De ondertekening vond plaats tijdens de Charterbijeenkomst 'Divers talent benutten? Werk maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer', die werd georganiseerd door het Netwerk Diversiteit in samenwerking met de gemeente Heerlen, ADV Limburg en SER Diversiteit in Bedrijf.

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de nieuwe ondertekenaars een Plan van Aanpak in waarin zij hun diversiteits- en inclusiebeleid en de daarbij behorende doelen verder omschrijven. Jaarlijks rapporteren de organisaties over de voortgang van de doelen.


Na deze ondertekeningsceremonie telt het Charter Diversiteit 490 ondertekenaars. Wil je bedrijf of organisatie serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Dan kan het kosteloos aansluiten bij het Charter Diversiteit. Je ontvangt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Klik op de link voor meer informatie.

Ondertekenaars

Parkstad Limburg Theaters
LIOF
VISTA College
Gemeente Heerlen