Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2015 | Fusiegedragsregels 2015

Fusiegedragsregels 2015

18 september 2015

SER-besluit Fusiegedragsregels 2015 ter bescherming van de belangen van in de onderneming werkzame personen.

Fusiegedragsregels downloaden

Download:Fusiegedragsregels (1812 kB)

 

Doel van de SER fusiegedragsregels

De SER Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. Zij beogen te waarborgen dat bij het overwegen van een fusie de nodige aandacht aan de belangen van in de onderneming werkzame personen wordt besteed. De Fusiegedragsregels zijn van toepassing op voorgenomen fusies en overnames binnen het bedrijfsleven. Belangrijk is dat met ingang van 1 oktober 2015 de term ‘bedrijfsleven’ ruim wordt uitgelegd, waardoor de Fusiegedragsregels ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Op 18 september 2015 heeft de raad een herziene versie van de Fusiegedragsregels vastgesteld die op 1 oktober 2015 in werking zijn getreden. Een toelichting op de wijzigingen in de herziene SER Fusiegedragsregels kunt u vinden in het door de Commissie Herziening Fusiegedragsregels opgestelde rapport van bevindingen.

Fusiegedragsregels

Meer informatie

Rapport van bevindingen

Translation
Staatscourant nr. 60313 (14-11-2016)
Staatscourant nr. 31544 (25-09-2015)
Alles over het thema