Zicht op

Even bellen met: Jesse Wijlhuizen over het betrekken van jongeren bij de coronacrisis

Met de interactieve Opp app activeert de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) jongeren om mee te denken over de aanpak van de coronacrisis. Met succes. Er kwamen al 3.500 ideeën binnen, vertelt Jesse Wijlhuizen, een van de initiatiefnemers. “Jongeren zijn de experts van hun belevingswereld.”

Felix de Fijter

Jesse Wijlhuizen
Jesse Wijlhuizen,
bestuurslid bij CNV Jongeren en lid van het SER Jongerenplatform
 
 
 

Iedereen heeft last van de coronacrisis. Waarom een app voor alleen jongeren?

“De coronacrisis versterkt de problemen waar jongeren in Nederland mee kampen”, vertelt Jesse Wijlhuizen, bestuurslid bij CNV Jongeren en lid van het SER Jongerenplatform. Uit de verkenning Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 van het SER Jongerenplatform bleek dat ze sowieso al flink onder druk staan tegenwoordig. Ze hebben relatief weinig werkzekerheid, kampen met schulden en stellen daardoor allerlei belangrijke keuzes in het leven uit. Ze wonen minder snel zelfstandig, stichten minder snel een gezin et cetera.”

“Die problemen worden in deze tijd dus urgenter. Er is een groot tekort aan stages of leerbanen, waardoor jongeren studievertraging oplopen. Dat versterkt dan weer de schuldenproblemen. Daar komt bij dat in de sectoren die nu geraakt worden, zoals de horeca, veel jongeren werken. Daarmee staan veel jongerenbanen onder druk. De crisis is met andere woorden een katalysator van onzekerheid.”

Lees door onder de foto

Jesse Wijlhuizen over het betrekken van jongeren bij de coronacrisis
© Shutterstock

En wat is de rol van de app?

“In september is de Jongeren Denktank Coronacrisis opgericht, een samenwerking tussen het SER Jongerenplatform en Denktank Y. We vonden het belangrijk om zo snel en goed mogelijk tot ideeën en oplossingen te komen en daar wilden we de jongeren zelf juist ook bij betrekken. Met de Opp app kunnen we een brede groep jongeren raadplegen en ideeën en oplossingen ophalen; op zo’n manier dat er ook een dialoog ontstaat.”

Wat voor vragen hebben jullie de jongeren voorgelegd?

“We hebben vier gespreksthema’s gekozen: wonen, werken, onderwijs en klimaat. Het gesprek erover hebben we vervolgens opgeknipt in verschillende rondes. In de eerste ronde hebben we gevraagd waarover de jongeren zich zorgen maken en welke knelpunten ze ervaren. In de tweede ronde vroegen we daarop door, maar daagden we ze ook uit oplossingen aan te dragen.”

Kwamen die oplossingen ook binnen via de app?

“Zeker. Ze opperden bijvoorbeeld opnieuw te kijken naar de arbeidsvoorwaarden voor jonge flexwerkers en suggereerden om bij starters op de arbeidsmarkt minder nadruk te leggen op werkervaring. Ook ontstond het idee om de aanvullende beurs van het sociale leenstelsel te verbreden en te verhogen, om zo meer inkomenszekerheid te bieden.”

Complexe thematiek. Kunnen we de aanpak van de crisis niet beter aan experts overlaten?

“Jongeren zijn dé experts van hun eigen belevingswereld. En daar willen we inzicht in geven. Wie zelf problemen ondervindt, weet vaak ook waar de oplossing kan liggen. En omdat we het zo breed hebben ingestoken, ontstaat er grote collectieve denkkracht. Maar natuurlijk gaan we hiernaast ook gebruikmaken van de bestaande rapporten van bijvoorbeeld planbureaus en spreken we ook de expertise aan die binnen de SER aanwezig is.”

Er zijn maar liefst 3.500 reacties binnengekomen. Had je dat verwacht?

“Het was best spannend. Gaan jongeren zo’n app echt downloaden? En als ze in de eerste ronde meedoen, komen ze in de tweede ronde dan ook weer terug? Maar het werkte heel goed en er is echt bereidheid om mee te denken.”

Welke oplossingen zou je zelf voorstellen?

“In eerste instantie: samenwerking. Het is heel belangrijk dat de verschillende groepen en generaties in dit land met elkaar het gesprek blijven aangaan, om oplossingen te vinden die een breed draagvlak hebben, zoals dat ook binnen de SER gebeurt.”

“Een tweede is de generatietoets, die het SER Jongerenplatform eerder heeft voorgesteld. Deze is al door de Kamer aangenomen, maar kan hopelijk versneld worden toegepast. Er komt immers beleid aan dat sociaaleconomische gevolgen gaat hebben voor elke Nederlander. Hoe gaan de kosten en baten verdeeld worden over de verschillende generaties?”


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.


Nu heb je 3.500 ideeën. What’s next?

“We zijn op dit moment nog volop bezig om de resultaten te analyseren. Op basis daarvan komt de Jongeren Denktank Coronacrisis met een advies aan het kabinet. We hopen dat we dat in januari kunnen aanbieden aan minister-president Rutte.”


Jongeren Denktank Coronacrisis

“Kom met ideeën” zei premier Rutte in mei tegen de jongeren. Twee jongerenplatformen, Denktank-Y en SER-Jongerenplatform, werken nu samen in de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC). Zij willen graag álle jongeren bereiken in Nederland, om te blijven meedenken aan oplossingen voor hun generatie in de coronacrisis. Met de Opp app verzamelt JDC oplossingen op het gebied van studie, werk of woonsituatie. Mede op basis daarvan schrijft deze denktank een advies voor de premier.

SER Jongerenplatform © Dirk Hol