Zicht op

Polderinspiratie

Hoe komen we verder in dit land? Een goede vraag om mee te nemen in rugzakken, fietstassen en koffers en de komende maanden met enige afstand te overpeinzen. Het mislukken van het Landbouwakkoord op 20 juni, na zes maanden overleg, geeft die vraag extra urgentie mee.

Leestijd: 2 minuten

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

Is het mogelijk om bruggen te slaan in een land dat het laatste decennium zo gepolariseerd is geraakt? Kunnen we een nieuwe economie en samenleving bouwen, zonder dat mensen het gevoel krijgen dat zij niet nodig zijn of zelfs worden achtergelaten?

Ikzelf blijf ervan overtuigd dat de dialoog de beste manier is om mensen te betrekken en tegenstellingen te overbruggen. Het poldermodel is daar nog steeds een krachtig bewijs van. Ik geloof erin dat het overleg in de polder van cruciaal belang is om tot draagvlak te komen voor beleid dat tegenstellingen overbrugt. Het kan wel eens lang duren voor akkoorden worden gesloten, maar áls er eenmaal een akkoord is, dan stáát dat akkoord.

Dialoogbijeenkomst in de Raadzaal van de SER
Dialoogbijeenkomst in de Raadzaal van de SER | Foto: Dirk Hol

Kijk naar het Energieakkoord (2013), het Pensioenakkoord (2019), het Middellangetermijn (MLT) advies (2021) en het akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt (2023). Aan grote koerswijzigingen liggen in Nederland vaak sociale akkoorden ten grondslag. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor de toekomst geldt.

De wicked problems van deze tijd kunnen niet door de overheid alleen worden opgelost. De politiek heeft burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en instituties nodig om de richting voor de toekomst te bepalen en tot rechtvaardige en gedragen veranderingen te komen. Omgekeerd geldt dat eveneens. De maatschappelijke en de politieke democratie moeten zichzelf de komende jaren versterken én intensiever samenwerken.


Gerelateerde artikelen


Ik zie voor de SER een belangrijke taak om de maatschappelijke dialoog aan te moedigen en vorm te geven. Omdat de SER een van de plekken is waar de dialoog wordt gevoerd met vele stakeholders. De SER werkt aan de Agenda voor de Toekomst. Een agenda die ons voor belangrijke vragen stelt. Hoe komen we tot een duurzame economie en samenleving? Waarmee willen we in de toekomst ons geld verdienen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland bestaanszekerheid en een woning heeft? Hoe verminderen we armoede en sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Hoe bieden we kinderen gelijke kansen? Hoe brengen we natuur en landbouw met elkaar in harmonie? Hoe versterken we de relatie tussen stad en platteland, tussen de randstad en de regio’s? Hoe zorgen we ervoor dat toekomstige generaties net zoveel kans op een veilig en gezond leven hebben als wij?

Over die vragen moeten we het hebben in de SER: met ondernemers, werknemers, zelfstandigen, kroonleden, jongeren en andere betrokkenen. Het is van belang om stemmen te horen. Ook die van het `stille midden’, van mensen in internationale productieketens en van toekomstige generaties.

Door te blijven polderen, al is het stap voor stap, komen we uiteindelijk wél vooruit in dit land.


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER