Zicht op

Participatie in de polder

In de polder klinken al lang niet meer alleen de stemmen van werkgevers, werknemers en kroonleden. Zij bekleden de zetels in de officiële SER-raadsvergaderingen, maar steeds meer maatschappelijke organisaties denken en doen mee in het werk van de SER. Waar mogelijk worden relevante organisaties betrokken in commissies, expertsessies en klankbordgroepen om adviezen of akkoorden tot stand te brengen.

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

Die brede betrokkenheid is voor de SER van groot belang. Vraagstukken rond werk, economie en duurzaamheid gaan immers de hele samenleving aan. Hoe breder de inbreng, hoe meer rekening kan worden gehouden met alle belangen die in het geding zijn, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en leefomgeving. Brede betrokkenheid draagt bij aan het draagvlak voor de SER-adviezen.
Het streven naar brede, duurzame welvaart betekent: niemand achterlaten in deze tijd van grote economische, maatschappelijke en ecologische veranderingen. Daarom moeten alle stemmen worden gehoord. Het stille midden én de kritische flanken. Ondernemers, werkenden en zelfstandigen zonder personeel. Werkzoekenden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. Maatschappelijke organisaties, onderwijsorganisaties en wetenschappers. De jongeren van nu én toekomstige generaties.

Dialoogbijeenkomst in de Raadzaal van de SER
Dialoogbijeenkomst in de Raadzaal van de SER | © Dirk Hol

De SER zoekt manieren om al die stemmen te horen. Zo is er sinds enkele jaren het Jongerenplatform dat de SER gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ook is onlangs het aantal zetels in de SER uitgebreid voor ZZP’ers. Er zijn vele manieren om stemmen uit de samenleving te betrekken in onze advisering. Dat is al bewezen met brede akkoorden als het Energieakkoord en Klimaatakkoord, met adviezen van het SER Jongerenplatform en adviezen voor de aanpak van arbeidsmarkttekorten in maatschappelijke sectoren en van de problemen in de jeugdzorg. Allemaal voorbeelden waarbij we organisaties en deskundigen uit de brede samenleving hebben betrokken, omdat het vaak velen aangaat. Dat willen we blijven doen.

Op de agenda voor de toekomst staan onderwerpen als het verdienvermogen van Nederland, een leven lang ontwikkelen en de bestaanszekerheid van burgers. Onderwerpen waar grote groepen in de samenleving belang bij hebben. Via allerlei vormen van participatie willen we alle belangen in het vizier krijgen en houden. Denk aan dialoogtafels, burgerfora en misschien wel een burgerberaad. Dankzij de digitalisering hebben we het tij mee: er zijn veel nieuwe inspraak- en participatiemogelijkheden. Ik hoop ook dat kunstenaars en mensen uit de creatieve industrie ons gaan helpen om anders naar ingewikkelde vraagstukken te kijken en nieuwe, creatieve oplossingen te bedenken. Daar hebben we blikwisselingen voor nodig.

De SER heeft bijna 75 jaar ervaring met de maatschappelijke dialoog. Ik zie deze vorm van maatschappelijke democratie als aanvullend op de politieke democratie. Wij willen met het parlement en de regering in goede dialoog zijn. Een SER-advies garandeert draagvlak voor noodzakelijke veranderingen. Dat is van het allergrootste belang in een versnipperd, gepolariseerd politiek landschap. Het is de enige manier om niemand achter te laten. Een regeringscoalitie is er voor vier jaar en kan tussentijds vallen. De dialoog in de polder gaat door.


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
Zicht op... magazine SER