Kohnstammlezing Kim Putters: ‘De toekomst zal het leren’

SER-voorzitter Kim Putters hield op 24 maart 2023 de Kohnstammlezing. In zijn lezing, getiteld ‘De toekomst zal het leren’, gaat Putters in op de vraag hoe onderwijs, werkgevers en werkenden zélf stappen met lef kunnen zetten.

We leven in een tijd van grote transities die ingrijpen op de manier waarop we leven, studeren en werken. Scheidslijnen tussen groepen in de samenleving worden groter. Dat is ook zichtbaar in het onderwijs. Deze ontwikkeling beïnvloedt niet alleen het hier en nu, maar ook toekomstige generaties.

Hoe zorgen we dat (jonge) mensen voorafgaand en tijdens hun loopbaan tijd en ruimte krijgen om talenten te ontdekken? En hoe verhoudt zich dat tot het aantrekkelijk maken van tekortberoepen? Leren en ontwikkelen kan soms voelen als topsport. Hoe maken we daar een teamprestatie van, waarbij naast talentontwikkeling ook het waarderen van ieders talent centraal staat?

We voelen allemaal de urgentie om iets te doen aan de ongelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Toch lukt het ons nog onvoldoende om die onrust in daden om te zetten. In zijn Kohnstammlezing gaat Kim Putters in op de vraag hoe onderwijs, werkgevers en werkenden zélf stappen met lef kunnen zetten. Hij neemt ons mee in zijn observaties en houdt een pleidooi voor herbezinning op werken en leren in de toekomst. Daarvoor is het versnellen en omarmen van veranderingen nu nodig.

Download de Kohnstammlezing ‘De toekomst zal het leren’

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de drieëntwintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt digitaal uitgegeven.