Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2014 | Wetsvoorstel opheffing product- en bedrijfschappen ingediend

Wetsvoorstel opheffing product- en bedrijfschappen ingediend bij Tweede Kamer

9 april 2014

Op 7 april heeft het kabinet bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om de product- en bedrijfschappen op te heffen, de Wet opheffing bedrijfslichamen (Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen, Kamerstuknummer 33910). In het regeerakkoord van oktober 2012 van het kabinet-Rutte II was opgenomen dat de schappen worden opgeheven en dat hun publieke taken worden overgenomen door de rijksoverheid. Een deel van de publieke schaptaken waarvoor reeds een juridische basis bestaat, is of wordt in de loop van 2014 aan de rijksoverheid overgedragen. De resterende publieke schaptaken worden overgedragen zodra de Wet opheffing bedrijfslichamen in werking is getreden. Het nu ingediende wetsvoorstel voorziet in het bieden van een juridische basis voor de resterende en nog aan de rijksoverheid over te dragen publieke schaptaken, alsmede de generieke opheffing van alle schappen per 1 januari 2015.

Meer informatie
Alles over het thema