Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders : start internetconsultatie

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) hen de mogelijkheid om daarvoor een subsidie aan te vragen. Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart.

Banner tbv internetconsultatie ministerie SZW SZW

De concept subsidieregeling

Deze subsidie is bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen zoals het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie. Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor de subsidie voor maximaal vier statushouders per organisatie.

Internetconsultatie

Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart. Zij willen graag weten wat organisaties vinden van de regeling. De consultatie is gestart op 20 maart. Organisaties kunnen tot en met 19 april 2024 reageren op de concept subsidieregeling. Na het lezen en verwerken van alle opmerkingen zal de regeling waar nodig aangepast worden. Werkgevers kunnen van 2 tot en met 30 september 2024 subsidie aanvragen via de website Uitvoering van beleid SZW.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling vind je in de conceptregeling en de toelichting die bij de internetconsultatie zijn te vinden.