Sociale partners praten over pensioen

De SER organiseerde op 30 juni een bijeenkomst over actuele pensioenthema’s voor sociale partners. Onderzoekers van Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, lichtten daar drie onderzoeken toe over de beleidskeuzes die sociale partners moeten maken over aanvullende pensioenen.

Netspar © SER
Theo Nijman (onderzoeksdirecteur Netspar) sprak over de effecten van deze beleidskeuzes op de verwachte pensioenuitkeringen. Marike Knoef (algemeen directeur Netspar en kroonlid van de SER) vertelde hoe de risicohouding van deelnemers aan pensioenfondsen kan worden gemeten en begeleid. En Tanachia Ashikali (universitair docent RU Leiden) lichtte toe hoe diversiteit binnen pensioenfondsbesturen kan worden bevorderd.

De onderzoeken van Netspar zijn te vinden op https://www.netspar.nl/publicatie/beheersen-van-inflatierisico-in-het-nieuwe-pensioencontract/ en https://www.netspar.nl/publicatie/bevoegdheidsverdeling-sociale-partners-en-pensioenfonds-bij-stelseltransitie/

In overleg met de SER heeft Netspar ook twee zgn. board briefs gemaakt voor pensioenfondsen en sociale partners. De board briefs kunnen helpen bij beslissingen bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. De board briefs zijn te vinden op https://www.netspar.nl/publicatie/de-keuze-tussen-varianten-uit-het-pensioenakkoord/ en https://www.netspar.nl/publicatie/beschermings-over-en-projectierendementen/