Nieuwe lijst met sleuteltechnologieën

De basislijst met sleuteltechnologieën uit 2018 is door TNO en NWO herijkt en aangepast op basis van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap en in de technologie wereldwijd. De nieuwe lijst reflecteert onder andere de snelle opmars van kunstmatige intelligentie.

Sleuteltechnologie © Shutterstock

De ontwikkelingen rondom digitalisering gaan razendsnel. In deze artikelen houden medewerkers van de SER je op de hoogte over de laatste actualiteiten en wat die betekenen voor organisaties, de arbeidsmarkt en onze samenleving.

Sleuteltechnologieën zijn technologieën waar Nederland wetenschappelijk in uitblinkt en die een cruciale rol spelen bij het mogelijk maken van innovaties en vooruitgang op verschillende gebieden. Deze technologieën dienen als basis en bieden mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en toepassing in verschillende sectoren. Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en dragen bij aan de economie. 

Belangrijke rol in kennis- en innovatieagenda EZK

De basislijst uit 2018 is door een groot aantal experts opnieuw bekeken en bestaat nu uit acht categorieën met daaronder in totaal 44 individuele technologieën. De nieuwe lijst bevat een omschrijving per categorie en technologie, waarin aandacht wordt besteed aan raakvlakken en samenhang tussen de sleuteltechnologieën. Deze lijst speelt een belangrijke rol in de kennis- en innovatieagenda van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de opdrachtgever van de herijking.

De acht categorieën:

  1. Advanced materials

  2. Photonics and optical technologies

  3. Quantum technologies

  4. Digital and information technologies

  5. Chemical technologies

  6. Nanotechnology

  7. Life science and biotechnologies

  8. Engineering and fabrication technologies

Meer weten

Lees het rapport van TNO en NWO, 'Herijking sleuteltechnologieën 2023'

 
 

Wat zijn de kansen en de risico’s van digitalisering?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goede plek houdt of krijgt in een samenleving die steeds digitaler wordt?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet rondom het thema digitalisering.