FrieslandCampina en Tata Steel Nederland genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft twee organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2018/2019: FrieslandCampina en Tata Steel Nederland. De Driehoek 3D Trofee is een prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT) en het bestuur of de directie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op dinsdag 12 december 2018 in Doorn.
Alliantie Medezeggenschap & Governance.

Prijs voor beste samenwerking OR, bestuur en commissaris

De criteria voor nominatie zijn:

  • een cultuur van structureel overleg tussen OR en RVC/RvT, waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
  • regelmatig overleg met vakbonden en in voorkomende gevallen ook met grootaandeelhouders, externe toezichthouders en cliëntenraden;
  • een (C)OR die actief is op strategisch niveau;
  • een robuust overleg tussen de drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten voor de sociale, langetermijn- en duurzame bedrijfsvoering;
  • oog voor diversiteit: te toetsen aan de hand van het beleid en de samenstelling van de (C)OR, RvC/RvT en het bestuur.

Jury:
De jury bestaat uit:
mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter)
prof.dr. Hans Schenk
prof.mr. Evert Verhulp
Sjaak Singerland, voormalig voorzitter (C)OR van KPN, winnaar Driehoek 3 D Trofee 2017/2018

De winnaar en de andere genomineerde organisatie krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur, de 3D voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit. 

De Driehoek 3D-Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten, WissemaGroup.

Nadere informatie
Tonny Groen, coördinatie prijs, tonny.groen@fnv.nl tel. 06 33 31 30 05.
Zie voor algemene informatie, ook over het congres van 12 december 2018: www.medezeggenschap-en-governance.nl