Europese sociale partners werken aan recht op onbereikbaarheid

Europese werkgevers- en werknemerskoepels hebben twee jaar geleden in het ‘Digital Framework Agreement’ afspraken vastgelegd over digitalisering en de gevolgen daarvan voor het werk. Een 'recht op onbereikbaarheid' ontbreekt daarbij. In een resolutie beveelt het Europese Parlement de Europese Commissie aan om het recht op onbereikbaarheid uit te werken in een voorgestelde richtlijn.

vrouw met koptelefoon © Shutterstock

De ontwikkelingen rondom digitalisering gaan razendsnel. In deze artikelen houden medewerkers van de SER je op de hoogte over de laatste actualiteiten en wat die betekenen voor organisaties, de arbeidsmarkt en onze samenleving.

Het recht op onbereikbaarheid betekent geen e-mails, telefoontjes of andere (digitale) werkzaamheden buiten werktijd.

Als het de sociale partners niet lukt om met elkaar afspraken te maken over telewerken en het recht op onbereikbaarheid, zal de Europese Commissie zelf een voorstel voor wetgeving doen. In het Europese verdrag is namelijk bepaald dat als de sociale partners gezamenlijk tot een voorstel voor Europese regels komen, de Commissie dat in principe kan overnemen.

Voorstel

De Europese sociale partners gaan gezamenlijk een voorstel uitwerken dat moet leiden tot een juridisch bindende overeenkomst. Deze overeenkomst wordt vervolgens in een Europese richtlijn omgezet. De onderhandelingen worden gebaseerd op het eerder genoemde Digital Framework Agreement. Lees meer in het artikel Sociale dialoog over telewerken en recht op onbereikbaarheid.

Bekijk ook de bijdrage die de werkgroep Digitale Transitie heeft geleverd aan de monitoring van European Social Partners.

 

Wat zijn de kansen en de risico’s van digitalisering?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goede plek houdt of krijgt in een samenleving die steeds digitaler wordt?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet rondom het thema digitalisering.