Raad voor de Toekomst adviseert het Nationaal Groeifonds

In juni 2022 is de Raad voor de Toekomst opgericht. De raad adviseert het kabinet en het Nationaal Groeifonds hoe zij rekening kunnen houden met de belangen van jongeren en toekomstige generaties bij de toekenning van middelen.

SER Jongerenplatform © iStock

Het Nationaal Groeifonds richt zich op de welvaart van Nederland voor de komende decennia. Door investeringen in kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie wordt er voor huidige en toekomstige generaties gewerkt aan goede zorg, onderwijs en een leefbare omgeving.

SER Jongerenplatform als trekker

Het is logisch dat dit huidige en toekomstige jongeren raakt. Daarom vinden de ministers Adriaansens (EZK) en Kaag (Financiën) het van belang dat de stem van jongeren gehoord wordt. Zij hebben het SER Jongerenplatform gevraagd een Raad voor de Toekomst op te richten. Het SER Jongerenplatform heeft kennis, een werkwijze en een groot netwerk die hierbij nuttig zijn. Zie de brief van de ministers hier. 

In de Raad voor de Toekomst bestaat uit leden van het SER Jongerenplatform plus een aantal jongeren van Stichting Toekomstbeelden der Techniek (Young STT) en de Jonge Innovators van The Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI).

De Raad voor de Toekomst gaat adviseren over de wijze waarop het Nationaal Groeifonds rekening moet houden met het toekomstperspectief van huidige en toekomstige jongeren. Solidariteit tussen generaties is daarbij een belangrijk onderwerp. Daarmee wordt onder meer invulling gegeven aan de generatietoets waar het SER Jongerenplatform om heeft gevraagd in het advies “Hoge verwachtingen”.

Wie zitten er in de Raad voor de Toekomst?

Voor het SER Jongerenplatform: Kimberley Snijders (NJR), Terri van der Velden (ISO, namens de jongerenonderwijsorganisaties), Wouter Kools (VCP YP, voor de jonge werknemersorganisaties), Juan Lacroix (Jong Management, voor de jonge ondernemers/werkgeversorganisaties) en Aniek Moonen (JKB). Voor AcTI: Marjolein Helder, Bart Sanders, Liselotte Stolk en Marissa de Boer. Voor Young STT: Anna-Carolina Zuiderduin. SER-Kroonleden Steven van Eijck en Luce van Kempen zijn adviserende leden.

Werkwijze van de Raad

De Raad voor de Toekomst adviseert het Nationaal Groeifonds over de onderwerpen die het Groeifonds behandelt en levert input over de wijze waarop voorstellen voor financiering worden beoordeeld. Leden van de Raad voor de Toekomst worden geraadpleegd als experts tijdens de beoordelingsfase van de indieningsrondes (vanaf ronde 3, vanaf februari 2023). Daarnaast werkt de Raad aan een eerste algemene reflectie op het beoordelingskader van het Nationaal Groeifonds. Die reflectie wordt in maart verwacht.