De or en digitalisering: kijk vooruit!

De digitale transitie brengt grote veranderingen met zich mee. Organisaties schakelen over naar andere businessmodellen en van medewerkers wordt verwacht dat ze nieuwe vaardigheden aanleren en zich aanpassen. Bestuurders hebben daarbij meer dan ooit behoefte aan een or die een stevige sparringpartner is. Hoe worden wij dat?

Or en digitalisering © Shutterstock
De or kan hierbij een belangrijke rol spelen. Niet alleen bij de besluiten over de aanschaf, inzet en wijziging van technologieën. Maar ook bij de besluiten over de (sociale) gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de medewerkers en het scholingsbeleid. En bij het opstellen van een visie op de toekomst van de organisatie: hoe moet de organisatie er over tien jaar uitzien? Welke technologische ontwikkelingen worden dan ingezet? En welk werk doen mensen dan?

Ontwikkel een visie

Digitale transformatie begint met het ontwikkelen van een visie daarop. Het is dan ook raadzaam om over digitale transformatie na te denken en het gesprek aan te gaan met de bestuurder. Bijvoorbeeld over vragen als: welke technologische ontwikkelingen spelen er in de sector? Welke veranderingen zijn te verwachten in de organisatie? Wat is de strategie om daarmee om te gaan? Wat zijn de gevolgen voor de financiële positie van de organisatie? En voor de medewerkers? Wat is er nodig aan scholing?

Informatie ophalen

Hoe meer informatie je ophaalt uit deze gesprekken, hoe eerder en meer invloed de or kan uitoefenen. Een or die zich heeft verdiept in het onderwerp, kan de bestuurder goede adviezen geven en de medewerkers en organisatie voorbereiden op de digitale toekomst. Wacht als or dus niet op het doorvoeren van veranderingen, maar kijk vooruit.

Tip: Laat je scholen

Een or met kennis over digitale transformatie heeft beter zicht op gevolgen voor de medewerkers en de organisatie. Het is dus belangrijk dat de or zich laat scholen in technologische ontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld door informatie op te halen over technologie bij collega’s of externe adviseurs. Of door je te verdiepen in de sociale gevolgen van technologische ontwikkelingen. Zie voor meer tips en informatie de SER-handreiking ‘Technologische ontwikkelingen en rol ondernemingsraad’. Lees ook wat de SER doet rondom het onderwerp digitalisering.

 


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.