Aanbevelingen voor ondersteuning van vluchtelingstudenten

Nuffic en het UAF hebben samen met onderwijsprofessionals en studenten met een vluchtelingachtergrond praktijkvoorbeelden en concrete aanbevelingen voor onderwijsinstellingen verzameld om vluchtelingstudenten beter te ondersteunen.

Jongeren lezen de krant

Onderwijsinstellingen krijgen steeds vaker te maken met studenten met een vluchtelingachtergrond. In een nieuw rapport van Nuffic zijn de knelpunten voor vluchtelingstudenten in kaart gebracht en krijgen het middelbaar beroeps- en hoger onderwijsonderwijs handvatten om deze doelgroep beter te ondersteunen. Ook deelt Rasha haar verhaal waarin zij haar ervaringen tijdens haar studie deelt.

In 2021 waren er bijna 2.000 studenten met een vluchtelingachtergrond die een mbo of hbo-opleiding volgden onder begeleiding van het UAF. Daarnaast zijn er nog veel vluchtelingstudenten die zonder de begeleiding van het UAF onderwijs volgen in Nederland. De groei van deze doelgroep brengt uitdagingen met zich mee voor onderwijsinstellingen.

Meer informatie

Lees verder op de website van de Nuffic en download het rapport (pdf)