Nominaties Driehoek 3D Trofee 2023/2024, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2023/2024, de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.

De genomineerden zijn:

- Holland Colours N.V., Divisie EMEIA, locatie Apeldoorn
- NXP Semiconductors Netherlands B.V.
- Spaarne Gasthuis

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op dinsdag 21 november 2023.

De criteria voor nominatie zijn:

- een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (c)or, bestuur/RvB en RvC/RvT waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
- regelmatig overleg met andere stakeholders: in voorkomende gevallen met (groot-)aandeelhouders, externe toezichthouders, vakbonden en cliëntenraden;
- een (C)or die actief is op strategisch niveau;
- een robuust overleg tussen drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
- oog voor diversiteit/inclusiviteit: te toetsen aan de hand van de samenstelling van de (c)or/RvC/RvT/bestuur en het beleid.

De betrokkenen zijn geïnterviewd. Op basis van deze interviews is per genomineerde organisatie een case gemaakt. Deze case wordt voorgelegd aan de jury.

De jury bestaat uit:

- Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (voorzitter)
- prof. dr. Hans Schenk
- prof. mr. Evert Verhulp
- Willem Hofman, voorzitter COR Eneco, winnaar van de Driehoek 3D Trofee van 2022/2023
De cases worden samen met het juryrapport na de prijsuitreiking openbaar en zijn bedoeld om inzicht te geven in hoe de drie partijen met elkaar omgaan: procedureel maar ook naar resultaat.

Plastiek Driehoek 3D Trofee

De winnaar en de andere genomineerde organisaties krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. De 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit.

De Driehoek 3D Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, NR Governance, AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NCD, NVMz, SBIFormaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten Mediators en WissemaGroup.

Voor meer informatie

Tonny Groen-van der Munnik, coördinatie prijs, tonny.groen@fnv.nl of tel. 06-33 31 30 05. Voor algemene informatie over het congres van 21 november 2023, zie deze website.

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.