Franse en Scandinavische experts delen ervaringen over markt voor persoonlijke dienstverlening

De SER-commissie Werken en Leven in de Toekomst (WLT) heeft een expertmeeting gehouden over de markt voor persoonlijke dienstverlening. Daarin zijn voorbeelden aan bod gekomen uit Frankrijk en de Scandinavische landen.
Franse en Scandinavische experts delen ervaringen over markt voor persoonlijke dienstverlening bij expertmeeting SER-commissie Werken en Leven in de Toekomst.
De markt voor persoonlijke dienstverlening (PDV) is een markt waarin een breed scala aan diensten wordt aangeboden in en om het huis, zoals klein tuinonderhoud, reparatieonderhoud, ICT-ondersteuning of schoonmaakwerkzaamheden. Te denken valt ook de ondersteuning van mantelzorgers. De SER-commissie heeft zich gericht op de vraag hoe de markt voor PDV zich in andere landen ontwikkelt - in het bijzonder in Frankrijk en in de Scandinavische landen - en wat Nederland kan leren van de omringende landen.

Aanleiding

De expertmeeting van vandaag vormt de start van een van de eerste vervolgactiviteiten, die de SER heeft aangekondigd in het advies Een werkende combinatie. In dit advies merkt de SER op dat het thema van de markt voor PDV nadere verdieping behoeft. De SER is van plan later dit voorjaar een openbare conferentie te organiseren om de gedachtewisseling over de verschillende oplossingsrichtingen nader voort te zetten.

Sprekers

Vanuit Frankrijk zijn Jean François Lebrun en Aurélie Decker gekomen, beide experts op terrein van werkgelegenheidsbeleid en persoonlijke dienstverlening. Frankrijk wordt vaak genoemd als pionier en voorloper in het beleid voor PDV. Verder hebben gesproken prof. dr. Heikki Hiilamo, de Finse professor sociaal beleid aan de Helsinki University en Merita Jokela, onderzoeker en PhD-student sociaal beleid aan de Turku Universiteit in Finland.

Toegankelijke versie advies

Van het SER-advies is nu ook een mooi geïllustreerde publieksversie gemaakt, zowel in het Nederlands als in het Engels. Deze publieksversie is gratis te downloaden.