Verplichte melding op loonstrook als er geen pensioen wordt opgebouwd

De SER en Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Toch is dat voor ongeveer een op de 10 werknemers niet het geval waardoor zij het risico lopen er na hun pensionering financieel op achteruit te gaan.

Loonstrookje bekijken © Shutterstock / Ground Picture

De Stichting van de Arbeid heeft een aanvalsplan opgesteld om het aantal werknemers zonder pensioen te verkleinen. Een van de voorstellen is dat werknemers op hun loonstrook een melding te zien krijgen als zij geen ouderdomspensioen opbouwen. De verwachting is dat dit tot meer bewustwording leidt en werknemers sneller het gesprek aangaan met hun werkgever over een pensioenregeling. Ook is de verwachting dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook geprikkeld worden om alsnog een pensioenregeling aan te bieden.

De demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen een dergelijke melding op de loonstrook zo spoedig mogelijk verplicht wordt gesteld. Partijen zullen voldoende tijd krijgen om deze wijziging door te voeren. Op het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl van de SER kunnen werknemers en werkgevers een melding doen als er geen pensioenregeling is en kunnen werkgevers een stappenplan vinden om tot een pensioenregeling te komen.