Lege zetels in de or: wat nu?

In onze or zijn twee zetels onbezet. We vragen ons af of we die op een alternatieve manier kunnen invullen. Bijvoorbeeld door een klankbordgroep van medewerkers op te richten of door hun hulp in te roepen bij specifieke onderwerpen. Moeten wij dit formeel vastleggen in ons reglement of kunnen we dit ook gewoon zo met onze bestuurder afspreken?

Lege zetels © Shutterstock

Bij vacatures moet de or binnen een maand tussentijdse verkiezingen uitschrijven, tenzij er binnen zes maanden algemene verkiezingen zijn. Dat staat in het reglement van jullie or. Doe je dit niet, dan volgen er geen sancties. Wel kan iedere belanghebbende – bijvoorbeeld een medewerker of vakbond – afdwingen dat het reglement wordt nageleefd. Desnoods via de rechter. Willen jullie de lege stoelen toch leeg laten? Dan moeten jullie het or-reglement wijzigen. Ga daar zorgvuldig mee om. Want het niet-openstellen van vacatures beperkt de rechten van de medewerkers om zich kandidaat te stellen voor de or. En let op, die wijziging gaat ook pas in na de eerstvolgende algemene verkiezingen.

Niet dezelfde rechten

Jullie overwegen om klankbordgroepen op te richten of per dossier een beroep te doen op een wisselende groep medewerkers. Bedenk dat deze ‘gewone’ medewerkers niet dezelfde rechten hebben als gekozen leden van de or of or-commissies. Denk bijvoorbeeld aan scholing, ontslagbescherming, het recht om onder werktijd te vergaderen en andere faciliteiten. Ook hebben zij geen stemrecht bij de besluitvorming door de or. Kortom: het is altijd goed om veel mensen te betrekken bij de or, maar weeg goed de voor- en nadelen af van een klankbordgroep.

 

Dit doet de or-vragenservice

Ben je betrokken bij medezeggenschap en heb je een vraag? Of loop je tegen een knelpunt aan? Geef dit aan ons door.

Stel je vraag hier. Wij geven je antwoord en helpen je op weg.