Mariëtte Hamer neemt afscheid van de SER

Op 18 maart vond de laatste de Raadsvergadering plaats onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. Per 1 april wordt zij regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Afscheid Mariëtte Hamer van het Kroonledenoverleg © Dirk Hol

Methode-Hamer

Ter gelegenheid van haar afscheid sprak vice-voorzitter Tuur Elzinga woorden van dank uit en vertelde over de ‘methode-Hamer’. “Deze methode is de afgelopen 7,5 jaar zo succesvol gebleken en heeft geleid tot een stapel aan mooie adviezen,” aldus Elzinga. Hij noemde de totstandkoming van het pensioenakkoord, het SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt, diversiteit in de top, de betrokkenheid van jongeren bij de SER, “om maar enkele van de vele succesvolle werkzaamheden en adviezen van de afgelopen jaren te noemen”.

Energie

En wat is dan die ‘methode-Hamer’? Elzinga legde uit: “vasthoudend, vriendelijk, dwingend, maar ook zacht.” “Mariëtte wist subtiel en heel duidelijk te sturen. Ze is erg goed in het succesvol leiden van complexe processen. Als het nodig was sloeg ze met de vuist op tafel. Of ze kwam ineens, midden in de nacht als we met de onderhandelingen vastliepen, met een schaal vol met eten. Dan kwam de energie weer terug. En dan fluisterde ze even in je oor: ‘volgens mij moet jij nu even met die en die gaan praten’.”

Comfort zone

“Als oprichter van het LSVB, de studentenvakbond, ben ik natuurlijk eigenlijk diep in mijn hart een activiste”, sprak Mariëtte Hamer tegen alle aanwezigen van de Raadsvergadering. “En een activiste laat de mensen altijd net een stapje verder gaan en lokt ze uit hun comfort zone. Ik heb altijd geprobeerd u net iets verder te laten gaan, dan u eigenlijk vanuit uw geledingen van plan was. Want wat is er leuker in het leven dan dat je net iets meer uit je comfort zone komt voor het algemeen belang.” Hamer bedankte alle aanwezigen voor de fijne samenwerking. “Ik heb het zo leuk gevonden om aan de SER leiding te geven.”

Mariette Hamer neem afscheid van het kroonledenoverleg
Foto: Dirk Hol