SER verheugd met nieuwe voorzitter Kim Putters

Prof. dr. Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming op voordracht van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De installatie van de voorzitter vindt plaats op 16 september 2022. De termijn zal duren tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Kim Putters © Martijn Beekman

De SER stemt van harte in met de benoeming van Kim Putters. Zijn benoeming als voorzitter van de SER kan rekenen op breed draagvlak bij werkgeversorganisaties, vakbonden, kroonleden en kabinet. In zijn nieuwe rol zal Putters een verbindende rol gaan spelen tussen partijen binnen en buiten de Raad.

Tuur Elzinga, plaatsvervangend voorzitter van de SER en voorzitter van vakbond FNV: 'Kim heeft bewezen dat hij boven de partijen kan staan en de verbinding kan zoeken. Dit gaat zeker helpen bij het aangaan van de sociaal-economische uitdaging waar de samenleving voor staat. Daarnaast is hij erg maatschappelijk betrokken bij de problemen van vandaag de dag, zoals de kloof tussen burger en politiek. Wij zijn ervan overtuigd dat Kim als SER-voorzitter aan het overbruggen van deze kloof een positieve bijdrage kan leveren.'

Kim Putters was van 2013 tot 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In die rol gaf hij leiding aan het SCP en adviseerde hij kabinet en parlement over de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, en duidde hij deze voor de bredere samenleving. Hij is hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management, van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Recent kende de Open Universiteit Kim Putters een eredoctoraat toe vanwege de aansprekende wijze waarop hij wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Als nieuwe SER-voorzitter wordt Putters de opvolger van Mariëtte Hamer. Hamer was sinds 2014 voorzitter van de SER. In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, werd voor het eerst met een open sollicitatieprocedure gewerkt. Na een zorgvuldig en gewogen proces heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, na raadpleging van de raad, de benoeming van Kim Putters voorgedragen aan de ministerraad. De nieuwe voorzitter wordt vervolgens benoemd door de Kroon.

Lees meer over Kim Putters

Lees meer over: