Kabinetsreactie op tussentijds briefadvies van de SER over arbeidsmarktkrapte

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip heeft mede namens de collegaministers van het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de kabinetsbrede aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt geschetst en daarin ook gereageerd op het tussentijdse briefadvies van de SER over de arbeidsmarktproblematiek van de maatschappelijke sectoren.

Twee zorgmedewerkers in gesprek © Shutterstock

Om krapte aan te pakken, zet het kabinet in op het verminderen van de vraag naar arbeid, het vergroten van het arbeidsaanbod en het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid.

Het kabinet geeft in de reactie aan veel te herkennen van de ideeën en voorstellen die in het briefadvies naar voren komen en op veel punten overeenkomsten te zien met de inhoud van de Kamerbrief. Ook geeft het kabinet aan dat het briefadvies op verschillende punten waardevolle verdiepende perspectieven biedt en de verdere uitwerking van de SER voorstellen met belangstelling te volgen.

Download kabinetsreactie

Kamerbrief over aanpak krapte op arbeidsmarkt en Overzicht effectiviteit maatregelen per sector en stand van zaken sectorale plannen