Wat zijn de kabinetsplannen voor digitalisering?

Op Prinsjesdag zijn de kabinetsplannen voor komend jaar gepresenteerd. Hieronder lees je wat de plannen zijn voor digitalisering.

digitalisering © SER

Eind dit jaar stuurt staatsecretaris van Huffelen aan de Tweede Kamer haar nadere uitwerking op de hoofdlijnenbrief Digitalisering. Het kabinet werkt aan een lange termijn visie, waarin de werkagenda Digitalisering jaarlijks geactualiseerd wordt. Daarmee wil het kabinet meegaan in de snelle ontwikkelingen van digitalisering. Ook maakt de overheid zich sterk voor publieke waarden, zoals privacy, non-discriminatie, autonomie en menselijke waardigheid.

Extra budget

Het kabinet maakt extra budget vrij om de digitale vaardigheden van burgers te verbeteren. Nu kunnen 2,5 miljoen burgers niet goed mee in de digitale wereld. Ze kunnen bijvoorbeeld niet goed omgaan met een DigiD. Daarom investeert de overheid in een centraal loket voor (digitale) dienstverlening. Ook wordt een openbaar en vrijwillig te gebruiken open source wallet geïntroduceerd. Daarin kunnen burgers hun data van verschillende publieke en private organisaties opslaan en zich ermee identificeren. Publieke en private organisaties kunnen ook de data van de gebruiker beschikbaar stellen.

De eerste werkagenda Digitalisering bevat vijf hoofdpunten:

- Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk
- Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen
- Iedereen heeft regie over het eigen digitale leven
- De digitale (rijks)overheid werkt op open wijze voor de burger
- De digitalisering wordt versterkt in het Caribisch deel van het koninkrijk.

Lees meer

Meer informatie vind je in dit document van de Rijksoverheid (PDF).

 

Wat zijn de kansen en de risico’s van digitalisering?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goede plek houdt of krijgt in een samenleving die steeds digitaler wordt?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet rondom het thema digitalisering.