Jaarrekening SER ter inzage

Op grond van artikel 52 van de Wet op de SER legt het Dagelijks Bestuur van de SER aan de Raad rekening en verantwoording af over het beheer van de organisatie. De jaarrekening van de SER over 2023 ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van de SER aan de Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag. De jaarrekening wordt in de Raadsvergadering van 18 april vastgesteld.

Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. © Christiaan Krouwels