SER licht position paper IMVO-wetgeving en sectorovereenkomsten toe in Tweede Kamer

Vandaag was in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. De SER heeft zijn position paper hiervoor toegelicht aan de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER deelde een aantal van de geleerde lessen uit de IMVO-convenanten voor de uitvoering van en het toezicht op toekomstige wetgeving.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over IMVO wetgeving © Shutterstock

Kern van de SER-inbreng is dat de combinatie van een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting op Europees niveau en sectorovereenkomsten de beste kansen biedt om daadwerkelijk een verschil te maken in productieketens. Daarom zou wetgeving een sterke prikkel moeten bevatten voor bedrijven om samen te werken in sectorovereenkomsten. Dit om de gepaste zorgvuldigheidseisen te operationaliseren voor de betreffende sectoren, gezamenlijk te werken aan daadwerkelijke verbeteringen in productieketens en de impact in de ketens te vergroten door collectief gewicht te organiseren. Sectorovereenkomsten en wetgeving zouden elkaar moeten versterken in een race naar de top. Lees het position paper.

Zie ook het advies uit 2021 waarin de SER adviseerde over een Europese aanpak om IMVO te bevorderen.

Namens de SER sprak Charlotte Scheltus (SER IMVO teamleider). Aan het gesprek nam ook deel teamleider Agrofood Ruud van Soelen, secretaris van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Kijk het rondetafelgesprek terug.