Ministerraad stemt in met (her)benoeming kroonleden SER

Per 1 april 2024 worden de voorzitter, Kim Putters, en veertien zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast worden acht nieuwe kroonleden benoemd. De ministerraad heeft ingestemd met deze (her)benoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de duur van twee jaar.

Raadsvergadering SER © Dirk Hol

De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden. De acht nieuw benoemde kroonleden brengen uiteenlopende expertise mee. Ook draagt hun benoeming bij aan de gewenste diversiteit van de SER.

De raad neemt afscheid van acht kroonleden en bedankt hen voor hun betrokkenheid en grote inzet.

Benoemde kroonleden:

 • Dhr. prof. dr. ir. N. (Nitesh) Bharosa
 • Mw. prof. dr. I.W.C.M. (Irmgard) Borghouts
 • Mw. prof. dr. S. (Saniye) Çelik
 • Mw. prof. dr. N. (Naomi) Ellemers
 • Mw. prof. dr. M. (Mijntje) Lückerath-Rovers
 • Mw. D. (Désirée) Majoor
 • Dhr. prof. mr. dr. B. (Bastiaan) Starink
 • Mw. J. (Jorien) Wuite

Herbenoemingen:

 • Dhr. prof. dr. K. (Kim) Putters, voorzitter
 • Dhr. dr. F.P.S. (Fabian) Dekker
 • Mw. prof. dr. C.J.M. (Josette) Dijkhuizen
 • Dhr. dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
 • Mw. prof. mr. A. (Anna) Gerbrandy
 • Dhr. dr. P.F. (Pieter) Hasekamp
 • Dhr. prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling
 • Mw. prof. dr. M.G. (Marike) Knoef
 • Dhr. dr. T.R.J.P. (Tjerk) Kroes
 • Mw. prof. mr. F.G. (Femke) Laagland
 • Mw. dr. N. (Nanda) Piersma
 • Dhr. prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen
 • Mw. prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer
 • Dhr. prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer
 • Dhr. prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Kroonleden die afscheid nemen van de raad:

 • Mw. prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
 • Mw. prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
 • Mw. prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi
 • Dhr. prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
 • Mw. L.C. (Luce) van Kempen MSc
 • Dhr. prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom
 • Dhr. drs. E.H.TM. (Ed) Nijpels
 • Dhr. prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen