Royal HaskoningDHV wint Driehoek 3D Trofee 2021/2022

Royal HaskoningDHV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de partners (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de bestuurder(s).

Marie-Cecile Rossen (directeur HRM NL), Maikel Sterk (voorzitter OR) en Peter Blauwhoff (Voorzitter RvC) Marie-Cecile Rossen (directeur HRM NL), Maikel Sterk (voorzitter OR) en Peter Blauwhoff (Voorzitter RvC) | Foto: Tonny Groen (FNV)

Dit jaar zijn er drie organisaties genomineerd: Royal HaskoningDHV, ANWB B.V. en Thales Nederland B.V. Bij alle organisaties is de Governance Code leidend. Opvallend is dat alle drie convenanten-op-maat hebben gemaakt om onderlinge verhoudingen en doelstellingen te regelen. Dat geeft het overleg een stevige basis. Duurzaamheid is een belangrijk beleidsthema en men werkt er ook aantoonbaar aan. De drie genomineerden zijn zeer gelijkwaardig en de keuze was daarom niet eenvoudig. Toch is Royal HaskoningDHV unaniem gekozen als winnaar omdat daar in verhouding het structurele en informele overleg met alle stakeholders in de driehoek het meest verankerd is. Zij scoren ook het hoogst op een driehoek die actief is op strategisch niveau met robuust overleg.

ANWB B.V.

Bij ANWB B.V. werkt men onder de noemer van ‘Mededoenschap’ aan een geheel eigen invulling van medezeggenschap binnen een verenigingsstructuur. Bovendien is er sprake van een aantal bedrijven met ieder een eigen or en bestuur. In een convenant is dit door alle betrokkenen tot en met besluitvormingsprocedures gezamenlijk uitgewerkt. De jury is onder de indruk van de creatieve wijze waarop bij ANWB veel medewerkers betrokken zijn. De cyclusvorm biedt voor iedereen helderheid in wie, wat en hoe.

Thales Nederland B.V.

Bij Thales Nederland B.V, dat valt onder een Franse moeder en een rvc heeft met Franse en Nederlandse commissarissen, worden de verschillende verantwoordelijkheden in een eigen en uniek ‘Golden Triangle’-convenant omschreven. De cor nam hiervoor het initiatief. Wat de verschillende ondernemingsraden betreft werkt men aan professionalisering en zijn de hele medezeggenschapsstructuur en procedures onder de loep genomen. Zo is een van oudsher al robuuste medezeggenschap letterlijk aan de veranderende tijden aangepast.

Royal HaskoningDHV

Bij Royal HaskoningDHV zijn de partners in de driehoek samen actief op zoek naar ‘hoe’ in een internationale organisatie met veel hoog opgeleide medewerkers en specifieke personeelsbelangen vorm te geven aan governance en medezeggenschap. De mening van de medewerkers kan voor het management doorslaggevend zijn bij de besluitvorming. De or wordt zowel geïnformeerd over, als betrokken bij internationale, strategische ontwikkelingen. Er is sprake van een stevige vertrouwensbasis op alle niveaus en dat maakt Royal HaskoningDHV tot een inspirerend voorbeeld en winnaar van de Driehoek 3D Trofee 2021.

Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is vandaag bij de SER tijdens een webinar van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit. De juryvoorzitter is Pauline van der Meer Mohr. De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NR De governance expert, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten, SER, VNO-NCW en WissemaGroup.

Meer informatie:

Voor meer informatie en het uitgebreide juryrapport met de drie openbare cases: Tonny Groen (coördinator prijs), tonny.groen@fnv.nl, 06 33 31 30 05.

Zie hiervoor ook medezeggenschap-en-governance.nl en de bundel “Strategische medezeggenschap”, een uitgave van AMG/FNV. Hierin staat een analyse en alle juryrapporten met uitgebreide cases van eerdere genomineerden: KPN, Danone Nederland, de Lichtenvoorde, Tata Steel Nederland, FrieslandCampina, De Volksbank NV, Unilever Nederland, Vitens NV, Zuyderland, Alfa Top-Holding BV en Stedin Groep.