Digital Markets Act moet concurrentie op digitale markt bevorderen

De Digital Markets Act (DMA) is per 2 mei 2023 ingegaan. De DMA moet ervoor zorgen dat het mkb en andere kleinere ondernemingen meer plaats krijgen op de digitale markt. Voor consumenten betekent dit dat zij meer keuze hebben in online producten en diensten en dat zij beter worden beschermd.

Digital Markets Act ingegaan per mei 2023 © Shutterstock

De Europese Commissie besluit vanaf september 2023 welke organisaties die een kernplatformdienst leveren een poortwachter zijn. Een kernplatformdienst wordt door de DMA beschreven als een organisatie die een online platform verlenen aan een groot aantal gebruikers. Denk hierbij aan zoekmachines en sociaal media platformen. Een poortwachter wordt onder de DMA gezien als een organisatie die een kernplatformdienst aanbiedt en daarnaast aan de volgende criteria voldoet:

  • biedt de dienst op zijn minst in drie EU-lidstaten aan
  • heeft binnen de Europese Unie (EU) in de laatste drie jaar een omzet van EUR 7,5 miljard gerealiseerd óf heeft binnen de EU in het afgelopen jaar een markwaarde van tenminste EUR 75 miljard gehaald
  • had in de afgelopen 3 jaar minimaal 45 miljoen actieve eindgebruikers waarvan minimaal 10.000 zakelijke gebruikers binnen de EU.

Extra verplichtingen

De poortwachters krijgen extra verplichtingen vanuit de DMA om eerlijke concurrentie te stimuleren. Zo moeten poortwachters onder andere ‘interoperabiliteit’ aanbieden aan derde partijen. Hierdoor kunnen gebruikers makkelijker overstappen en hun data meenemen van het ene naar het andere online platform en krijgen zij de mogelijkheid om individuele berichten te versturen tussen verschillende berichtendiensten. Verder moet een poortwachter toegang verlenen tot de gegenereerde data van het platform waar zakelijke gebruikers actief zijn. Op dit moment heeft deze gebruikersgroep geen toegang hiertoe. Een andere verplichting is een verbod op zelfvoorkeur van eigen producten en diensten op de online marktplaats van de poortwachter. Een poortwachter mag zijn eigen producten en diensten dus niet meer de voorkeur geven boven die van derde partijen.


Wanneer de Europese Commissie de poortwachters hebben benoemd, hebben zij zes maanden de tijd om te voldoen aan de verplichten van de DMA. Voldoen zij hier niet aan, volgen hoge boetes.

 

Wat zijn de kansen en de risico’s van digitalisering?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goede plek houdt of krijgt in een samenleving die steeds digitaler wordt?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet rondom het thema digitalisering.