Andere arbodienst: kan dat zomaar?

Onze bestuurder heeft eigenmachtig een andere arbodienst gecontracteerd. Zonder instemming te vragen aan de or. Als or hebben wij het besluit daarna nietig verklaard. Maar volgens onze bestuurder is hij vrij in de keuze van de arbodienst en het contract. Hoe zit dat?

andere arbodienst kan dat zomaar © Shutterstock

De bedrijfscommissie adviseerde de bestuurder om de or alsnog om instemming te vragen. De WOR (artikel 27, lid 1 onder d) bepaalt namelijk dat de werkgever instemming moet vragen aan de or bij het vaststellen, veranderen en intrekken van regelingen die gaan over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid. Ofwel: een or heeft instemmingsrecht als de werkgever een nieuw (tijdelijk) contract wil afsluiten met een (nieuwe) arbodienst. 

Discussie

Ook bínnen een or levert het arbobeleid soms discussie op. De bedrijfscommissie werd gevraagd te bemiddelen tussen or-leden en het dagelijks bestuur (db) van een or. De or-leden vonden dat het db te veel tijd besteedde aan informeel overleg met de bestuurder en te weinig belangrijke onderwerpen agendeerde, zoals het arbobeleid. Het db herkende zich niet in dit beeld en vond dat de or-leden zich te formeel opstelden door zich voortdurend te beroepen op de WOR. Er waren volgens het db goede redenen om het arbobeleid nog niet te agenderen. 

Allebei gelijk

De bedrijfscommissie gaf hun allebei gelijk. Het advies aan de partijen was om minder informeel overleg te voeren en de voltallige or bij de voorbereiding van het overleg te betrekken. De WOR geeft kaders en biedt een vangnet als de medezeggenschap hapert. Beide partijen namen de adviezen over.

Tip: overleg over de inhoud

Een veilige en gezonde werkomgeving is voor elke organisatie essentieel. Dit zal geen enkele or of bestuurder ontkennen. Toch blijkt de praktijk weerbarstig en komen or’s en bestuurders rond arbozaken weleens tegenover elkaar te staan. Dat blijkt ook uit deze casus. Het is belangrijk om als or-leden overleg te voeren over de inhoud, en een beroep op procedures en de WOR te bewaren voor als het overleg met de bestuurder niet goed loopt. 

 

Dit doet de or-vragenservice

Ben je betrokken bij medezeggenschap en heb je een vraag? Of loop je tegen een knelpunt aan? Geef dit aan ons door.

Stel je vraag hier. Wij geven je antwoord en helpen je op weg. 

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.