Algoritmetoezichthouder houdt blik op digitale risico’s

Recent is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangewezen als algoritmetoezichthouder in Nederland. De algoritmetoezichthouder moet risico’s van algoritmes in kaart brengen en signaleren wanneer algoritmegebruik vermoedelijk in strijd is met mensenrechten.

man en vrouw met smartphone © SER

De ontwikkelingen rondom digitalisering gaan razendsnel. In deze artikelen houden medewerkers van de SER je op de hoogte over de laatste actualiteiten en wat die betekenen voor organisaties, de arbeidsmarkt en onze samenleving.

Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan het regeerakkoord waarin de aankondiging van een toezichthouder al werd benoemd. In de inrichtingsnota van staatsecretaris Van Huffelen worden de volgende taken van de AP beschreven: 

  • Het optimaliseren van (bestaande) samenwerkingen met colleges, markttoezichthouders en rijksinspecties, en het in kaart brengen van overkoepelend toezicht op het gebied van algoritmes en artificiële intelligentie
  • Het signaleren en analyseren van sectoroverstijgende en overkoepelende risico’s en effecten van algoritmes, inclusief het delen van kennis daarover
  • Het komen tot gezamenlijke normuitleg en het scheppen van overzicht in bijvoorbeeld wettelijke kaders

De verdere taken van de algoritmetoezichthouder worden later ingevuld. 

Europese verplichting

In de voorgestelde Artificial Intelligence Act, een Europese verordening, worden de EU-lidstaten verplicht om een algoritmetoezichthouder te installeren. Met de benoeming van de AP als algoritmetoezichthouder geeft Nederland alvast invulling aan de toekomstige verplichting. Daarnaast bevat de AI Act verplichtingen en voorwaarden waar ontwikkelaars en gebruikers van algoritmes aan moeten voldoen.

 

Wat zijn de kansen en de risico’s van digitalisering?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goede plek houdt of krijgt in een samenleving die steeds digitaler wordt?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet rondom het thema digitalisering.