AI-regulering: drukte op het internationale toneel

Door de lancering van ChatGPT in november 2022 is het debat over de regulering van kunstmatige intelligentie (AI) dit jaar relevanter dan ooit. De discussie vindt plaats op alle niveaus. De Rijksoverheid werkt op dit moment bijvoorbeeld aan een visie op generatieve AI. In Brussel bevindt de AI-Act zich in de laatste fase van de onderhandeling. Maar ook in andere landen heeft het onderwerp volop de aandacht.

© Shutterstock

De ontwikkelingen rondom digitalisering gaan razendsnel. In deze artikelen houden medewerkers van de SER je op de hoogte over de laatste actualiteiten en wat die betekenen voor organisaties, de arbeidsmarkt en onze samenleving.

30 Oktober: uitkomsten van de G7-top

De G7 (groep van zeven landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot Brittannië, de VS) kwam op 30 oktober 2023 samen met de Europese Unie tot een vrijwillige gedragscode voor geavanceerde AI. Deze gedragscode bevat elf basisprincipes die als doel hebben veilige en betrouwbare AI te waarborgen. De basisprincipes stellen onder andere dat er een goed informatie-uitwisselingssysteem zou moeten zijn tussen ontwikkelaars en de samenleving. Zo moet de voortgang in de capaciteiten van AI-modellen publiek worden gedeeld . Daarnaast stellen de principes dat er een methode moet komen om duidelijk te maken welke content AI-gegenereerd is, zoals met behulp van een watermerk. De gedragscodes zijn bedoeld als een ‘levend document’, een document dat met de tijd mee zal groeien.

30 Oktober: een presidentieel bevel

Eveneens op 30 oktober kwam Joe Biden met een presidentieel bevel over AI. Kunstmatige intelligentie: Veiligheid, zekerheid en vertrouwen (safety, security and trust) was te lezen op het scherm dat achter de president stond tijdens de toelichtende toespraak. Dit zijn de doelen van de Verenigde Staten voor AI-regulering. De president besprak vele manieren waarop het Witte Huis deze doelen wil bereiken. Hierbij worden verschillende Amerikaanse instellingen verantwoordelijk gesteld voor diverse onderdelen van het monitoren van AI. Ook moeten bedrijven verslag leggen van de risico’s van hun AI-systemen, en moet schadelijke AI-gegenereerde content aan banden worden gelegd. Biden wil niet alleen veiligheidsmaatregelen nemen, maar ook AI-innovatie in de VS stimuleren.

1 en 2 November: Verenigd Koninkrijk AI-top

Ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan leeft het onderwerp. Op een tweedaags congres in het Verenigd Koninkrijk spraken bestuurders, politici en wetenschappers elkaar over de veiligheid van AI. Het congres werd op een iconische plek gehouden, het Bletchley Park, ook wel de geboorteplaats van de computerwetenschappen genoemd. Afgevaardigden van 30 landen, waaronder de VS, China en de EU, waren aanwezig. De top leidde tot twee belangrijke uitkomsten. Allereerst tekenden de aanwezige landen (en de EU) een gezamenlijke verklaring die stelt dat risico gebaseerd beleid en AI-regulering nodig zijn. Daarnaast kondigde de Britse premier aan dat het VK, samen met de VS, met acht grote AI-bedrijven heeft afgesproken dat zij uitgebreider verslag gaan doen van de risico’s van hun modellen. De volgende AI-top staat al gepland, op 24 mei 2024 in Zuid-Korea.

Wereldwijde aandacht

De discussie rondom de regulering van AI leeft meer dan ooit. Het onderwerp is ook actueel in de VN, de OESO en er bestaat een globaal partnership voor AI. Daarnaast is er de Europese AI-Act. De wereldwijde aandacht laat het belang van deze discussie zien. Een discussie die ook in Nederland steeds meer gevoerd wordt.

Meer lezen?

Meer weten over de genoemde ontwikkelingen? Zie dan de onderstaande links:
Zie hier de visie op generatieve AI van de rijksoverheid
Zie hier het statement van de G7-top.
Zie hier het presidentiële bevel (of hier de fact sheet).
En lees hier meer over de AI-Summit.