Kim Putters neemt Comeniusprijs 2024 in ontvangst

SER-voorzitter Kim Putters heeft op zaterdag 6 april de Comeniusprijs 2024 ontvangen uit handen van Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren. De jury van de prijs die is vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius, prijst Putters om zijn vermogen om ‘steeds opnieuw helder te duiden wat er gaande is in de samenleving’.

De Comeniusprijsuitreiking stond dit jaar in het teken van het boek Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart, waarin Comenius op satirische wijze de verwarring, vervreemding en bedrog in de wereld beschrijft. “Daarmee is het boek helaas ook actueel, want de tijd waarin wij het gevoel hadden dat grote spanningen in de wereld achter ons lagen, lijkt op dit moment voorbij,” zo sprak Job Cohen in de uitgesproken loftrede. “Maar Comenius roept in Het labyrint óók op om de weg naar het hart te kiezen. En als er iemand is die dat idee nu niet alleen voorleeft, maar in zijn werk ook tot uitdrukking brengt, dan is het wel Kim Putters.”

Cohen: “Kim Putters wijst er steeds, en op indringende wijze, op dat we in de overgang naar een ander type samenleving zitten, met belangrijke gevolgen voor de wijze waarop wij leven. Wij moeten anders leren kijken, niet meer met een smalle blik op welvaart en groei, maar naar een integrale blik op welbevinden. Dat vraagt om een nieuw sociaal contract waarbij er vooral vanuit mensen zelf moet worden gedacht en gehandeld. Kim Putters draagt daarvoor bouwstenen aan die ertoe moeten leiden dat mensen zich verbonden voelen, zinvol mee kunnen blijven doen en erbij blijven horen. Kortom: zijn hele optreden past naadloos bij wat Comenius heeft bedoeld met de weg kiezen naar het hart.”

In zijn dankwoord trok ook Putters een parallel met de verwarring die Comenius in zijn boek beschrijft en het huidige politiek-maatschappelijke klimaat. Hij benadrukte de noodzaak van een wenkend perspectief voor Nederland, een realistisch toekomstbeeld waarvan we zeggen “zo moet Nederland eruitzien in 2040”. Daarnaast benadrukte hij het belang van weerbare instituties die helpen bij het realiseren van dit perspectief en beleid ook in de uitvoering werkelijkheid laten worden. “Zodat we vertrouwen kunnen hebben in een gezamenlijke en rechtvaardige toekomst voor iedereen.”

De Comeniusprijs werd in 2011 ingesteld door het Comenius Museum om aandacht te schenken aan het gedachtegoed van Jan Amos Comenius (1592-1670) en de wijze waarop dat gedachtegoed in onze tijd resoneert. De prijs gaat ieder jaar naar iemand die zich inzet ‘voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur’ en de ‘ontwikkeling van de internationale samenleving’. Eerdere winnaars waren onder meer Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling, politicus Herman Tjeenk Willink en terreurexpert Beatrice de Graaf.

Het dankwoord van Kim Putters tref je hier.