Adviesaanvraag samenstelling Raad

De SER heeft in de Staatscourant een oproep geplaatst aan organisaties om zich uiterlijk 1 oktober 2023 te melden als ze menen recht te hebben op het benoemen van leden van de raad.

Raadvergadering; Installatie Kim Putters Dirk Hol

Aanleiding is een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister heeft de SER gevraagd vóór 1 januari 2024 te adviseren over de samenstelling van de SER in de nieuwe zittingsperiode van 1 april 2024 tot 1 april 2026. De minister wil weten of de SER grond ziet voor wijzigingen in de aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de raad. Ook wil zij weten of er volgens de SER grond bestaat wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen.
De SER krijgt elke twee jaar een adviesaanvraag over de samenstelling van de raad voor de komende periode, dat is wettelijk zo geregeld. Bij de advisering houdt de SER rekening met de bepalingen in het Besluit beleidsregels representativiteit (zie ook https://www.ser.nl/nl/ser/raad).

Voor vragen kan contact worden opgenomen met j.prins@ser.nl of 070-3499503.

Lees hier de oproep in de Staatscourant.