Workshop pensioen voor medezeggenschapsprofessionals Evenement

Pensioen, oftewel ons salaris voor later. We werken er minimaal één dag per week voor. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde dus, waarbij de ondernemingsraad of pvt, in veel gevallen, vergaande rechten heeft.

Waarschijnlijk gaat vanaf 1 januari 2023 ons pensioenstelsel wijzigen. De nieuwe Pensioenwet, Wet Toekomst Pensioenen, ligt nu voor bij de Tweede Kamer. Veel or’s krijgen hiermee te maken. Het is zaak dat zij zich hierop tijdig voorbereiden. Hulp van medezeggenschapsprofessional is daarbij van groot belang.

Vandaar een workshop, georganiseerd door de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap, Stichting SCOOR-RMZO en het informatieplatform Werkenaanonspensioen.nl. Die biedt handvatten om ondernemingsraden te begeleiden in de pensioentransitie en is voor de or-trainer, or-adviseur, ambtelijk secretaris of andere medezeggenschapsprofessional.

Sprekers:

Meer informatie

De workshop vindt plaats op maandag 29 augustus van 14.00 tot 17.00 uur bij de Sociaal-Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag.

Aanmelden kan via de SER. Heb je specifieke vragen die je aan de orde wilt stellen, laat het weten via cbm@ser.nl.