Raadsvergadering september Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 28 september 2023 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag 15 juni jl.
  3. Vaststellen Verkenning Beleidsagenda Europese Unie 2024-2029
  4. Inleiding Macro Economische Verkenning (MEV) en terugblik Prinsjesdag
  5. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.