Raadsvergadering januari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op vrijdag 27 januari 2023 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de vergadering van vrijdag 16 december
  3. Digitalisering (Jaarrapportage 2022 / Verzoek digitalisering BZK)
  4. Agenda en positionering SER: Brede Welvaart
  5. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.

Belangstellenden kunnen ook via de livestream de beraadslagingen volgen.