Raadsvergadering oktober Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 26 oktober 2023 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
    - Uitbreiding Raad met drie leden (besluit 25 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit ex artikel 4 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie)
  2. Vaststellen verslag 28 september jl.
  3. Vaststellen begroting SER
  4. Presentatie activiteiten SER Jongerenplatform
  5. Vaststellen aangepaste doelstelling SER
  6. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. 

Bekijk de livestream.