Raadsvergadering januari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 25 januari 2024 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag 21 december jl. (R/3064)
  3. Tussentijdse bespreking van Arbovisie 2040 (deel 2) (R/3065)
  4. Actualiteiten
  5. Rondvraag en sluiting

Download volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar.