Raadsvergadering mei Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 23 mei 2024 De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar.

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag 18 april 2024
  3. Jongerenplatform visie en strategie
  4. Actualiteiten: Reflectie op het Hoofdlijnenakkoord, inclusief Budgettaire bijlage en Analyse hoofdlijnenakkoord van Pieter Hasekamp.
  5. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Video Livestream.