Raadsvergadering december Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 21 december 2023 De aanvangstijd is 10.15 uur.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag 26 oktober jl.
 3. Vaststellen advies samenstelling Raad
 4. Bespreken verschillende (brief)adviezen:
  - Advies ‘Balans in Maatschappelijk verlof’
  - Briefadvies ‘Leven Lang Ontwikkelen’
  - Briefadvies ‘Meer gezondheid voor iedereen, met gelijke kansen op gezondheid’ (onder voorbehoud)
  - Briefadvies ‘Zorg en ondersteuning voor ouderen’ (onder voorbehoud)
 5. Presentatie over ‘Perspectief op brede welvaart in 2040’ en over briefadvies ‘Verduurzaming industrie’ (briefadvies is onder voorbehoud)
 6. Rondvraag en sluiting

Download volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.