Raadsvergadering april Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 18 april 2024 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
    Ter kennisname: SER Jaarverslag 2023
  2. Verslag 15 februari 2024
  3. Vaststellen SER-Financieel jaarverslag
  4. Adviestraject Mantelzorg en Werk, met onder meer Esther Hendriks, bestuurder MantelzorgNL
  5. Actualiteiten
  6. Afscheid raadsleden
  7. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Video Livestream