Raadsvergadering februari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op vrijdag 17 februari 2023 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de vergadering van vrijdag 27 januari 2023 (volgt later)
  3. Vaststellen advies Arbeidsmarktkrapte in (semi)publieke sectoren
  4. Positionering en agenda van de SER: Participatie & Representatie

Download de volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.

Belangstellenden kunnen ook via de livestream de beraadslagingen volgen.

Bekijk de livestream