Raadsvergadering maart Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de vergadering van vrijdag 17 februari jl. (volgt later)
  3. Besluit benoeming tot secretaris en plaatsvervangend algemeen secretaris van de Raad
  4. Vaststellen SER jaarverslag 2022  
  5. Vaststellen advies Sociale Innovatie (volgt later)
  6. Positionering en agenda van de SER: werkwijze
    Voortbouwend op de aftrap van de Raad in december spreken we deze raad verder over de werkwijze van de SER.

Download de volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.

Belangstellenden kunnen ook via de livestream de beraadslagingen volgen.