Raadsvergadering juni Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 15 juni 2023. De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslagen Raad 16 maart jl. en 10 mei jl.
  3. Aankondiging start adviestraject Groene transities en arbeidsmarkt
  4. Agenda & Positionering SER: Brede Welvaart & herijking doelstellingen
    Concept herijking van de SER-doelstellingen
    Hoofdpunten SER-bijeenkomsten positionering
  5. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. De beraadslagingen zijn ook te volgen via de livestream.