Privacy van werknemers: de rol van de or Webinar

Personeelsdossiers, registratie van ziekteverzuim. Camera’s op de werkplek. Waar moet de ondernemingsraad op letten wanneer het gaat om de privacy van werknemers?

Welke persoonsgegevens van werknemers mogen verwerkt worden? En mag de werkgever personeelsvolgsystemen gebruiken? Wil jij meer weten over de rol van de or bij het privacybeleid in de organisatie? Meld je dan nu aan voor het webinar.

Registreren

Doe dan donderdagmiddag 14 oktober 2021 mee aan het SER-AP webinar ‘Privacy van werknemers: de rol van de or’. Tijdens het webinar krijgen or’s informatie over hun rechten en over welke invloed zij kunnen uitoefenen op het privacybeleid van de organisatie. Ook komen praktische tips aan bod over hoe om te gaan met privacy vraagstukken. 

Foto voor SER-webinar over privacy van werknemers

Programma

Hava Arpaci (beleidsmedewerker bij Sociaal- Economische Raad) opent het webinar om 15.00 uur. Monique Verdier (vicevoorzitter en lid van het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens) en Jacqueline Prins (algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad) gaan in gesprek over de rol van de or wanneer het gaat om de privacy van werknemers. Hierna volgt een breakout-sessie waarin deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen. Tot slot is er een plenaire terugkoppeling tot 16.00 uur. 

OR-privacyboekje

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een praktische handreiking uitgebracht om de or bij vragen over privacy te ondersteunen. Lees het boekje hier: