Privacy van werknemers: de rol van de or Webinar

Personeelsdossiers, registratie van ziekteverzuim. Waar moet de ondernemingsraad op letten wanneer het gaat om de privacy van werknemers?

Tijdens het webinar het SER-AP webinar ‘Privacy van de werknemers – de rol van de or’ op donderdagmiddag 14 oktober 2021 kregen or’s informatie over hun rechten en over welke invloed zij kunnen uitoefenen op het privacybeleid van de organisatie. Ook kwamen praktische tips aan bod over hoe om te gaan met privacy vraagstukken.

Wil jij meer weten over de rol van de or bij het privacybeleid in de organisatie? Luister dan het webinar terug. Hierbij gaan Monique Verdier (vicevoorzitter en lid van het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens) en Jacqueline Prins (algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad) in gesprek over de rol van de or wanneer het gaat om de privacy van werknemers.

Luisteren webinar

Foto voor SER-webinar over privacy van werknemers

OR-privacyboekje

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een praktische handreiking uitgebracht om de or bij vragen over privacy te ondersteunen. Lees het boekje hier: