Zie jij het perspectief van de ander binnen de medezeggenschap? Bijeenkomst

Op 27 februari 2024 vindt bij de SER de afsluitende bijeenkomst van de Maand van de Medezeggenschap plaats met als titel 'Zie jij het perspectief van de ander binnen de medezeggenschap?'

Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van inzichten uit de openingsbijeenkomst van 1 februari 2024 aan de slag met medezeggenschap over strategische onderwerpen. Onderwerpen als diversiteit en inclusie, de energietransitie of arbeidsmarktkrapte zijn belangrijk en bepalend voor de toekomst van de organisatie. Toch vindt het goede gesprek daarover tussen or, bestuurder en toezichthouder onvoldoende plaats. Diverse oorzaken zijn denkbaar: een bestuurder die niet wil, een reactieve or die zich alleen maar aan de WOR houdt, of gebrek aan kennis bij or/pvt. In deze dialoogsessie gaan onder andere or-leden, bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsprofessionals met elkaar in gesprek hoe de dialoog over strategische onderwerpen wél kan worden gevoerd en hoe de belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Aan de hand van de uitkomsten van deze dialoogsessie wordt een product gemaakt om organisaties op weg te helpen om via de medezeggenschap de dialoog over de langetermijnstrategie te voeren.

Het evenement is bedoeld voor or-leden, medezeggenschapsprofessionals, bestuurders, toezichthouders en HR-professionals. Meld je aan tot en met 22 februari.

Meld je aan!

Vergadering van de ondernemingsraad. © Wilmar Dik